O nás

Súbor bol založený v roku 1981 ako kolektív Odborového domu kultúry v Prešove p. Štefanom Jalčom a je základňou pre FS Dúbrava. Prvý konkurz sa uskutočnil v polovici septembra 1981, na ktorý prišlo vyše päťdesiat detí. Od roku 2005 pracuje ako záujmové občianske združenie a je samostatným právnym subjektom.

V súbore tancuje, hrá a spieva viac ako 60 detí vo veku 6 – 16 rokov. Súbor absolvuje každoročne niekoľko desiatok predstavení v Slovenskej republike. Od r. 2000 sa mu darí prezentovať aj za našimi hranicami. Tlieskali mu diváci v Českej republike, v Poľsku, v Macedónsku, v Bulharsku, v Slovinsku, v Chorvátsku , na Ukrajine a v roku 2018 reprezentoval náš folklór v Poľskom meste Poznaň na folklórnom festivale – Kids fun folk.

Na súťažiach detských folklórnych súborov v rôznych kategóriách získal niekoľko ocenení. Z mnohých spomeňme postup medzi najlepšie DFS, na celoslovenskej prehliadke v r. 2007 v Likavke s číslom „Na tom našom dvore“ (choreografia: doc. Vladimír Marušin, ArtD.).

Súbor sa predstavil v niekoľkých reláciách Slovenského rozhlasu a zúčastnil sa aj konkurzu do druhého ročníka relácie Zem spieva pod záštitou RTVS, kde sa predstavil s tancom „Mi v Kojšove „Rieku“ máme“
(choreografia: Mgr. Art Viliam Mikula)

Aktuálne sa môže chváliť úspešným odprezentovaním výročného programu k 35. výročiu založenia súboru s názvom „Kolo vodi, kolo vodi…“, s ktorým sa predstavil 17.júna 2017 v kine Scala v Prešove.

Skúšky

Skúšky tanečná zložka:
Utorok: 16:30 – 18:30
Štvrtok: 15:30 – 17:30
Piatok: 15:30 – 18:00


Skúšky hudobná zložka:
Piatok: 16:30 – 18:00


Skúšky spevácka zložka:
Pondelok: 16:30 – 17:30

Diskusia

Ak máte otázky pokojne sa opýtajte.