15.9.2019 - Torbárske slávnosti - Vyšná Šebastová
17.8.2019 - XIV. ročník slávnosti zvykov a obyčajov - Jarabina
21.6.2019 - Medzinárodný festival paličkovanej čipky - Múzeum Solivar
20.6.2019 - Zemplínska Karička - Košiciach
2.5.2019 – Prešov – Májové trhy – Šváby
27.4.2019 – Prešov – reštaurácia Šport – Solivar
10.3.2019 – Prešov – Kreácie detského folklóru – DJZ
5.3.2019 – Prešov – Fašiangovanie 2019 – Pešia zóna, Hlavná, Prešov
8.2.2019 – Prešov – Zasadnutie rady DFS Dúbravienka + vystúpenie pre rodičov a rodinu – SOŠ Technická
26.1.2019 – Prešov – Ples – SOŠ Technická