Vedúca súboru

Mgr. Renáta Ondzíková


Vedúci tanečnej zložky

Ing. Peter Janiga


Vedúca hudobnej zložky

Mgr. Lucia Scepaníková


Vedúca speváckej zložky

Mgr. Renáta Ondzíková


Taneční pedagógovia

Ing. Kristína Leitnerová

Bc. Alica Semaníková

Bc. Soňa Polomská

Dávid Mrúz

Alexandra Borisová


Hudobný pedagóg

Gabriel Dzugas