26.1.2019 – Prešov – Ples – SOŠ Technická
8.2.2019 – Prešov – Zasadnutie rady DFS Dúbravienka + vystúpenie pre rodičov a rodinu – SOŠ Technická
5.3.2019 – Prešov – Fašiangovanie 2019 – Pešia zóna, Hlavná, Prešov
10.3.2019 – Prešov – Kreácie detského folklóru – DJZ
27.4.2019 – Prešov – reštaurácia Šport – Solivar
2.5.2019 – Prešov – Májové trhy – Šváby
20.6.2019 – Zemplínska Karička – Košiciach
21.6.2019 – Medzinárodný festival paličkovanej čipky – Múzeum Solivar

17.8.2019 – XIV. ročník slávnosti zvykov a obyčajov – Jarabina