28.12.2010 - Prešov - Domov dôchodcov / Veselá ulica - ukončenie roku 2010
4.9.2010 - Veľký Šašiš - DOD Pivovari Šariš
1.8.2010 - Veľký Šariš - Šariš Park
30.5.2010 - Prešov - Sekčov
16.2.2010 - Prešov - Fašiangy
11.02.2010 - Drienov - MŠ Drienov - Fašiangový karneval