Adresa

Švábska 27, Prešov, 08005


Kontaktné osoby


Tanečná zložka:

Telefónne číslo: 


Hudobná zložka:

Telefónne číslo: 


Vedúca súboru a spevácka zložka: Mgr. Renáta Ondziková

Telefónne číslo: 0907 157 051


E-mail

dfs@dubravienka.eu